O o h , y o u c a n d a n c e , y o u c a n j i v e
H a v i n g t h e t i m e o f y o u r l i f e
O o h , s e e t h a t g i r l , w a t c h t h a t s c e n e
D i g g i n g t h e d a n c i n g q u e e n

F r i d a y n i g h t a n d t h e l i g h t s a r e l o w
L o o k i n g o u t f o r a p l a c e t o g o
W h e r e t h e y p l a y t h e r i g h t m u s i c , g e t t i n g i n t h e s w i n g
Y o u c o m e t o l o o k f o r a k i n g

A n y b o d y c o u l d b e t h a t g u y
N i g h t i s y o u n g a n d t h e m u s i c ' s h i g h
W i t h a b i t o f r o c k m u s i c , e v e r y t h i n g i s f i n e
Y o u ' r e i n t h e m o o d f o r a d a n c e
A n d w h e n y o u g e t t h e c h a n c e

Y o u a r e t h e d a n c i n g q u e e n
Y o u n g a n d s w e e t , o n l y s e v e n t e e n
D a n c i n g q u e e n
F e e l t h e b e a t f r o m t h e t a m b o u r i n e
O h , y e a h

Y o u c a n d a n c e , y o u c a n j i v e
H a v i n g t h e t i m e o f y o u r l i f e
O o h , s e e t h a t g i r l , w a t c h t h a t s c e n e
D i g g i n g t h e d a n c i n g q u e e n

Y o u ' r e a t e a s e r , y o u t u r n ' e m o n
L e a v e t h e m b u r n i n g a n d t h e n y o u ' r e g o n e
L o o k i n g o u t f o r a n o t h e r , a n y o n e w i l l d o
Y o u ' r e i n t h e m o o d f o r a d a n c e
A n d w h e n y o u g e t t h e c h a n c e

Y o u a r e t h e d a n c i n g q u e e n
Y o u n g a n d s w e e t , o n l y s e v e n t e e n
D a n c i n g q u e e n
F e e l t h e b e a t f r o m t h e t a m b o u r i n e
O h , y e a h

Y o u c a n d a n c e , y o u c a n j i v e
H a v in g t h e t i m e o f y o u r l i f e
O o h , s e e t h a t g i r l , w a t c h t h a t s c e n e
D i g g i n g t h e d a n c i n g q u e e n

D i g g i n g t h e d a n c i n g q u e e n